Zateplovací systém

Gipscentrum

Extrudovaný polystyrén

používa sa pri zvýšenej požiadavke na tvrdosť / sokle pri zatepľovaní, podlahové kúrenie atď.

hrúbka: 2,3,4,5,6,8,10,12cm, tabuľa: 0,6x1,25m

Sklotextilná mriežka

používa sa pri zatepľení budôv na armovanie plôch pod omietku

50m2 rolka, 145g/m2, pancierová:330g/m2

Soklový profil

používa sa pri zatepľení budôv ako zakladací profil

hrúbka: 3,4,5,6,7,8,10cm

Rohové profily so sieťkou

používa sa pri zatepľení budôv pre ukončovanie rohov, okenných špaliet atď.

dĺžka: 2,5m, hliníkový alebo PVC

Profily a lišty k zatepľovaciemu systému

používa sa pri zatepľení budôv

profil s okapničkou, APU lišta, APU lišta so sieťkou, flexi roh

Spojka soklových profilov, podložky

používa sa pri zatepľení budôv ako spájací alebo vyrovnávací diel pri zakladaní soklových profilov

rozmer: 2,3,4,5,10mm

Tanierové hmoždinky

s kovovým alebo plastový tŕňom pre kotvenie izolantu priamo do stien budov

rozmer: 70,90,110,120,140,160,180,200,220mm

Dotláčacie tanieriky

používa sa pri zatepľení drevostavieb

tanierik TIT, tanier 60,90