Spojky, závesy, drôty

Gipscentrum

CD spojka

pre montáž podhľadov, na spájanie a predĺžovanie CD profilov

typ: K 01 CD

Krížová spojka

na spájanie CD profilov kolmo za účelom vytvorenia roštu pre zavesené podhľady

typ: K 09 CD

Rýchlozáves pre CD

spolu z drôtom príslušnej dĺžky používa sa pre zavesené podhľadové konštrukcie kde je potrebné obnížiť podhľad o viac ako 12,5cm od existujúceho stropu

typ: K 05 CD

Rýchlozáves pre CD štvorbodový

na podhľadové zavesené konštrukcie o väčšej váhe a požiarnej odolnosti

typ: K 05 PL

Vyrovnávacia CD spojka

na úrovňové spájanie CD profilov

typ: NVB 100

Uhlová kotva

na spájanie CD profilov kolmo za účelom vytvorenia roštu pre zavesené podhľady

typ: K 02 CD

Priamy záves

na podhľadové konštrukcie na priamu montáž /podkrovie/ alebo opustenie do max.30 cm.

typ: DAH 0600, DAH 0600 1/2
rozmer: 75mm,125mm,2000mm,250mm,3000mm

Krokvový /štrbinový/ záves

záves na priamu montaž podhľadových konštrukcií v podkrovnom priestore

typ: K 03 LO dĺžka: 80,170, 180, 250, 270 mm

Upínací strmeň

záves na podhľadové konštrukcie, opustenie od 3cm do 9cm

typ: JSB 30, 65, 90

Dvojpero

istiaca spojka na predlžovanie závesných drôtov

typ: SF1

Drôt s okom, hákom

spolu s rýchlozávesom slúži na opúšťanie závesených podhľadových konštrukcií

rozmer: 125, 250, 375, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000

Záves Pendex

na upevnenie izolácie vo vnútri sadrokartónových priečok

typ: PENDEX

Nónius /vrchný, spodný diel, závlačka/

na podhľadové zavesené konštrukcie o väčšej váhe a požiarnej odolnosti spolu z rychlozávesom CD štvorbodovým

typ: NON, K 06 CD, DPK 607

Rýchlozáves SAH

záves na T profily /minerálne podhľady/

typ: SAH 10

Stropný kolík

pružný závesný kolík pre kotvenie kazetových podhľadov

typ: TA 91350